smok

smok การค้นคว้านี้ทำขึ้นเพื่อข้อมูลทางพิษวิทยาเกี่ยวกับ

smok

การค้นคว้านี้ทำขึ้นเพื่อข้อมูลทาง smok พิษวิทยาเกี่ยวกับไอยาสูบกระแสไฟฟ้าของยาสูบกระแสไฟฟ้าแบรนด์ต่างๆและก็ของเหลวจากระบบ

ที่เห็นว่าเป็นหัวหน้าในตลาดยาสูบ smok กระแสไฟฟ้า และก็เพื่อเทียบความเป็นพิษของไอยาสูบกระแสไฟฟ้ากับความเป็นพิษของสารนิโคตินแรงสูงแบบปกติ ควันจากบุหรี่. โดยใช้รุ่นปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงของเครื่องใช้ไม้สอยสุ่มควันของบุหรี่ที่ผลิตขึ้นก่อนหน้าที่ผ่านมา พวกเราเก็บส่ว

นที่ถูกใจน้ำของไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเผยเซลล์บุฝาผนังเส้นเลือดจากสายสะดือของคนเรา (HUVEC) กับส่วนประกอบของสารประกอบที่มีอยู่ในไอของไอแบบใช้ครั้งเดียว 4 แบบที่ต่างกัน – ยาสูบ ไอระเหยของเหลว 6 ประเภทที่ผลิตโดยยาสูบกระแสไฟฟ้าประเภทเดียวกันที่เพิ่มได้ แล้วก็ยาสูบกระแสไฟฟ้าหนึ่งประเภทที่มีตลับใส่ของเหลวแบบเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังการฟักไข่ตัวของเซลล์ที่มีความเข้มข้นต่างๆแล้วก็ในขณะ

ต่างๆพวกเราพินิจพิจารณาการชักพาให้เซลล์ตาย อัตราการแพร่ขยาย การเกิดขึ้นของจำพวกออกสิเจนที่เกิดปฏิกิริยาข้างในเซลล์ โครงร่างวิทยาของเซลล์ รวมทั้งพวกเรายังวัดปรอทขดลวดความร้อนของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย โดยรวมแล้ว สารสกัดควันจากบุหรี่แบบปกติทำให้

เกิดผลกระทบร้ายแรงที่สุดต่อเซลล์บุฝาผนังเส้นเลือด แม้กระนั้น สารสกัดไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์บางจำพวกแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์สูง การขัดขวางการเพิ่มปริมาณเซลล์ แล้วก็ความเคลื่อนไหวในเค้าโครงวิทยาของเซลล์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับยาสูบนิโคตินสูงทั่วๆไป ไอระเหยที่เกิด

ขึ้นจากของเหลวต่างๆที่ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าประเภทเดียวกันมีความไม่เหมือนกันอย่างยิ่ง โดยชี้ไปที่ของเหลวว่าเป็นแหล่งสำคัญของความเป็นพิษ การเหนี่ยวนำความเคร่งเครียดขบวนการออกซิเดชันโดยใช้ไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์มีความนัยสำคัญในหนึ่งใน 11 ไอระเหยที่พินิจพิจารณา มีความปรวนแปรสูงในความเป็นพิษกะทันหันของไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นกับของเหลวรวมทั้งยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ สินค้าบางประเภทเป็นพิษใก

ล้เคียงกับยาสูบนิโคตินทั่วๆไป นิโคตินเหลว จำนวนเมนทอล และก็การก่อตัวของออกสิเจนจำพวกปฏิกิริยาด้านในเซลล์แบบกะทันหัน ดูเหมือนจะไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญในความเป็นพิษของไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์

โครงงานนี้ได้รับทุนจากกองทุนอย่างเป็นทางการของห้องทดลอง (แหล่งข้างในของ Medical University of Innsbruck) รวมทั้งกองทุนส่วนตัวของคนเขียนที่เกี่ยวเนื่อง (DB) คนเขียนปราศจากความชมรมทางด้านการเงินอื่นๆที่เกี่ยวกับเนื้อหานี้ที่จะเผย ADSI ให้การช่วยเหลือในลักษณะของค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับนักเขียนคนหนึ่ง TJ แม้กระนั้นไม่มีหน้าที่เพิ่มอีกสำหรับในการดีไซน์การเรียน การรวบรวมรวมทั้งพินิจพิจารณาข้อมูล การตัดสินใจเผยแพร่ หรือการเตรียมการต้นฉบับ หน้าที่เฉพาะของ TJ มีการเจาะจงเอาไว้ในส่วน “การมีส่วนร่วมของนักเขียน”