voopoo

voopoo ผิดจำต้อง ท�ำให้ผู้ใช้อาจไม่ทราบว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าที่เขาซื้อมี

voopoo

21) ในตอนนี้มียาสูบกระแส voopoo ไฟฟ้าวางจำหน่ายในตลาดรวมทั้งโลกอินเตอร์เน็ตมากยิ่งกว่า 250 แบรนด์ 

(Benowitz & Goniewicz. 2013 : 685)โดยแต่ละแบรนด์มิได้บอกถึง voopoo สารละลาย จำนวนนิโคตินและก็การควบคุมคุณภาพ หรือถ้าเกิดขึ้นป้ายจำนวนสารละลายก็จะเป็นข้อมูลที่ผิดจำต้อง ท�ำให้ผู้ใช้อาจไม่ทราบว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าที่เขาซื้อมีจำนวนนิโคตินมากน้อยแค่ไหน มีสารละลายที่เป็นโทษหรือเปล่า นอกนั้นมีรายงานพบว่า หลอดเล็กๆที่ใส่ของเหลวสามารถรั่วได้ ท�ำให้รู้ว่ามีนิวัวตำหนินที่ใส่อยู่ใน

จำนวนที่มากเกินความจำเป็นซึ่งเป็นจำนวนซึ่งสามารถใช้ฆ่าตัวตายได้ (Grana. 2013 :135-136)ศูนย์ปกป้องแล้วก็ควบคุมโรคของอเมริกา(Centers for Disease Control and Prevention. 2014 :online) มีรายงานการเจ็บป่วยจากการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า ในปี คริสต์

ศักราช2010 พบว่า มี 1 คน และก็เพิ่มเป็น 215 คน ในปี คริสต์ศักราช 2014อาการที่เจอ อาทิเช่น อ้วก คลื่นไส้ เ

คืองที่ตาแล้วก็ผิวหนัง
สารนิโคตินเกิดอันตรายต่ออวัยวะต่างๆภายในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมองของวัยรุ่น ก่อให้เกิดผลเสียอีก

ทั้งในระยะสั้นรวมทั้งระยะยาว ผลพวงระยะสั้นท�ำให้กำเนิดอาการ ดังเช่น หายใจไม่ออก (Choking) ไอ (Coughing) จาม (Sneezing) อ้วก (Nausea) อ้วก (Vomiting) ปวดหัว (Headache) มึน (

Dizziness) งง (Confusion) ความดันเลือดต�่ำ (Hypotension) ผลพวงระยะยาว ท�ำให้กำเนิดอาการ เช่น เยื่อหุ้มห่อฟันอักเสบ (Periodontitis) เยื่อจมูกอักเสบ (Rhinitis) ต้อกระจก (Cataracts) ซีดเซียว (Anemia) จังหวะการเต้นของชีพจรไม่ดีเหมือนปกติ (Cardiac

rhythm changes) นอนไม่หลับ (Insomnia) อ่อนเพลีย ล้าอ่อนแรง (Fatigue) ชัก (Seizures) หัวใจล้มเหลว (Congestive heart failure)

 ปวดบวม (Pneumonia) เว้นแต่ นี้ยังมีผลต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นกับจิตของผู้ดูดท�ำให้วิตก (Anxiety) และก็ เศร้าใจ (Depress) (Hau, Alfi & Talbot. 2013 : online) ขั้นตอนการปกป้อง เพราะเหตุว่ามีข้อมูลแจ่มชัดที่บอกว่าวัยรุ่นต้องการทดสอบการใช้ ยาสูบกร

ะแสไฟฟ้า ทั้งๆที่เป็นคนที่เคยดูดไหมเคยดูดมาก่อน อิทธิพล จากกรุ๊ปสหาย และก็จากสื่อต่างๆเป็นต้นสายปลายเหตุท�ำนายที่ส�ำคัญของ การต้องการทดสอบดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้าของวัยรุ่นได้ (Cho, Shin., & Moon. 2011 : 542) การตลาดผ่านทางอินเท

อร์เน็ตรวมทั้ง ห้างท�ำให้วัยรุ่นไม่ยุ่งยากต่อการซื้อ (Pepper., et al. 2013 : online) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย การสั่งซื้อทาง ออนไลน์ ไม่มี