อุตสาหกรรมเกมได้เสวนาเกี่ยวกับการบรรจบกันเป็น doglotto