บัญชาใหม่สี่ฉบับที่มีจุดประสงค์เพื่อบรรลุ dggaming

ถึงความทัดเทียมปรับปรุงแก้ไขการจับกลุ่มที่กว้างแล้วก็ช่วยเหลือความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ dggaming ในตอนปี พุทธศักราช

2563 Entain Intain Intain Internet Internet’s Network ‘เพื่อค้นหาการรับสมัครบุคลากรผ่านโครงข่ายรวมทั้งการอ้างอิง dggaming คำบัญชามองเห็นการทำงาน

Entain กับ LinkedIn ‘เพื่อผู้สมัครหญิงที่มาเชิงรุกจากนอกภาคของภาคของพวกเรา – ความริเริ่มคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการเกื้อกูลจากกฎบัตรและก็แบรนด์ใหม่ของ ENTEN ซึ่งได้รับการยกฐานะ dggaming ในผู้สมัครหญิง เน้น…